Informacija mokyklos bendruomenės nariams dėl ugdymo proceso karantino sąlygomis

Mieli mokiniai, gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),   susiklosčius ypatingai situacijai šalyje, turime išmokti gyventi, dirbti ir mokytis kitaip. Muzikos mokymui(si) reikalingas betarpiškas emocinis, dažnai ir fizinis kontaktas tarp mokinio ir mokytojo, todėl darbas nuotoliniu būdu mums yra didelis iššūkis. Mokyklos mokytojai atsakingai tam ruošiasi. Pamokoms internetinio ryšio pagalba bus naudojamasi nuotolinio darbo ir susisiekimo įrankiais,…