Sveikiname mūsų mokines!

Kėdainių rajono savivaldybė biudžeto lėšomis kasmet skatina gabius mokinius už jų pasiekimus akademinėje, meno, technikos ir sporto veiklose. Norime pasidžiaugti – šiais metais apdovanotos mūsų mokyklos mokinės – Rūta ir Rebeka Masandavičiūtės bei Agnietė Kaciucevičiūtė. Nuoširdi padėka mokytojoms Zitai Smikienei, Olgai Lukšienei ir Julijai Maksimec bei koncertmeisterei Larisai Melnikienei.  

Informacija apie pokyčius ugdymo procese karantino metu

Atsižvelgiant į prastėjančią epidemiologinę situacija rajone, skelbiame apie pasikeitimus muzikos mokyklos ugdymo procese, kurie įsigalios nuo rytojaus: Individualios pamokos gali vykti kasdieniu įprastu būdu bendru mokytojo, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimu laikantis griežtų asmens higienos taisyklių. 1–3 kl. mokiniai, muzikos mėgėjų muzikinio ugdymo (pradinių klasių) programų mokiniai individualiose pamokose gali būti ugdomi kasdieniu…