Muzikos mokyklos mokytojai dalyvavo kvalifikacinėje išvykoje į Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklą, kurioje dalinosi patirtimis apie mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas.