Atsižvelgiant į prastėjančią epidemiologinę situacija rajone, skelbiame apie pasikeitimus muzikos mokyklos ugdymo procese, kurie įsigalios nuo rytojaus:
📍 Individualios pamokos gali vykti kasdieniu įprastu būdu bendru mokytojo, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimu laikantis griežtų asmens higienos taisyklių.
📍 1–3 kl. mokiniai, muzikos mėgėjų muzikinio ugdymo (pradinių klasių) programų mokiniai individualiose pamokose gali būti ugdomi kasdieniu kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.
📍 4–7 kl. mokiniams, muzikos mėgėjų (vyresniųjų klasių) ir tęstinio muzikinio ugdymo programų mokiniams individualios pamokos vyksta TIK nuotoliniu būdu.
📍 Suaugusiųjų individualios muzikinės raiškos veiklos vykdomos mišriuoju būdu.
📍 Programos „Muzika visiems“ veiklos gali būti vykdomos kasdieniu įprastu būdu.
📍 Ankstyvojo muzikinio ugdymo veiklos gali būti vykdomos, derinant nuotolinę ir kasdienę darbo formas, laikantis karantino režimo reikalavimų.
📍 Visos grupinės pamokos ir veiklos vykdomos tik nuotoliniu būdu.
Tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokyklos patalpas neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai sutrinka vaiko sveikata. Mokytojai mažesniuosius, stokojančius savarankiškumo vaikus pasitinka prie mokyklos durų ir palydi į rūbinę bei klasę. Mokytojai informuoja tėvus, kad į mokyklą mokinius atvežtų ne anksčiau nei 10 minučių iki pamokos pradžios.
Būkime supratingi, atsakingi ir sveiki!