Jei esi 5-7 ar Tęstinio muzikinio ugdymo klasės mokinys(ė),
* esi veržlus(i) ir kūrybingas(a),
* jei tau rūpi muzikos mokyklos tradicijos,
* jei turi idėjų ir pasiūlymų,
* nori išmokti dirbti komandoje ir gerai praleisti laiką,
kviečiame prisijungti prie Mokinių tarybos komandos.
Registruotis pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui Astą (33 kab.) iki spalio 9 d.