Naujienos

Mieli mokiniai, gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),

 

susiklosčius ypatingai situacijai šalyje, turime išmokti gyventi, dirbti ir mokytis kitaip. Muzikos mokymui(si) reikalingas betarpiškas emocinis, dažnai ir fizinis kontaktas tarp mokinio ir mokytojo, todėl darbas nuotoliniu būdu mums yra didelis iššūkis. Mokyklos mokytojai atsakingai tam ruošiasi.

Pamokoms internetinio ryšio pagalba bus naudojamasi nuotolinio darbo ir susisiekimo įrankiais, programėlėmis kompiuteryje bei mobiliajame telefone. Instrumento, muzikos teorijos ir istorijos dalykų mokytojai iki 2020 m. kovo 30 dienos susisieks su mokiniais bei jų tėveliais(globėjais, rūpintojais) dėl ugdymo proceso vykdymo.

Pamokos vyks tvarkaraštyje nustatytu laiku, jei tai bus priimtina mokiniams ir jų artimiesiems. Esant nepatogumams dėl vėlesnio pamokų laiko, techninių galimybių, drąsiai kreipkitės į mokytojus, mokyklos administraciją – spręsime iškilusias problemas.

Virusas, atėmęs iš mūsų galimybę gyventi įprastą gyvenimą, atveria ir naujas erdves. Muzikos sąvoka yra labai plati: tai ne tik skambantys garsai, tai ir jų atsiradimo istorija, muzikos konstrukcija, ritmas, harmonija, kompozitoriai ir jų įkvėpėjai, daugelis kitų įdomių dalykų, kurių galbūt mokytojai nespėja jums papasakoti per pamokas mokykloje. Todėl jei namuose nėra instrumento, negalite groti, mokytojai pamokos laiką padės išnaudoti kitu prasmingu ir patraukliu būdu!

Baleto, dainavimo studijų dalyviams, ankstyvojo muzikinio ugdymo programos vaikučiams mokytojos taip pat paruošė žaismingą mokomąją medžiagą. Suaugusiųjų muzikinės raiškos ir dainavimo studijos užsiėmimai vyks su mokytojais suderinta tvarka ir forma.

Programos „Muzika visiems“ dalyvių užsiėmimai dėl darbo specifikos, reikalaujančios tiesioginio kontakto su mokytojais, perkeliami į laiką, kai vėl galėsime susitikti. Jei reikės, šios programos mokytojai dirbs vasaros atostogų metu. Pasibaigus karantinui, susisieksime ir suderinsime pamokų laiką.

Dabar ypač svarbus visų mokyklos bendruomenės narių susitelkimas, geranoriškumas, savitarpio pagalba ir supratimas. Todėl prašau tėvelių(globėjų, rūpintojų) padėti savo vaikams, ypač mažesniesiems, palaikyti nuolatinį ryšį su mokytojais.

 

Muzikos mokykla dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 9 iki 16 val., mokesčio už
mokyklos teikiamas paslaugas mokėjimo tvarka nesikeičia.

 

Ugdymo proceso klausimais galite kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Astą
Černikauskienę, tel. (8 650) 72 986.
Instrumentų nuomos klausimais į direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems
klausimams Nerijų Leikų, tel. (8 672) 85 790.
Mokesčio už mokyklos teikiamas paslaugas klausimais į vyr. buhalterę Daivą
Krasadomskienę, tel. (8 600) 31 966.

Su manimi galite susisiekti el. paštu kedmuzika@gmail.com; tel. (8 648) 54 728

 

Pastarosiomis dienomis, būdama darbo vietoje, pajuntu spengiančią tylą – be žmonių, be muzikos, be vaikų klegesio Mokykla yra tik tuščiaviduris pastatas… Visi turime pasistengti, kad kuo greičiau mūsų Mokykla vėl taptų vieta, kurioje norisi ne vien mokytis, bet ir prasmingai leisti laisvalaikį!

 

Būkite sveiki, saugokite save ir aplinkinius.
Direktorė Rūta Kutraitė