Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos tikslas – ankstyvosios vaikystės metais atskleisti vaiko meninius polinkius, sudaryti palankias sąlygas jiems tobulinti. Šioje programoje mokymasis yra ne rezultatas, o procesas, kurio metu išryškėja vaiko polinkis į kokią nors meno sritį.

Į ankstyvojo muzikinio ugdymo grupes priimami 3-6 m. vaikai. Vyksta muzikos pažinimo ir laisvo muzikalaus judesio pamokos.

Patiems vyriausiems ugdytiniams sudaromos galimybės lankyti pasirinkto instrumento pamokas.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo skyriaus ugdytiniai puoselėja gražią tradiciją mokslo metus baigti muzikine pasakaite, kurioje parodo tai, ko per metus išmoko, kiek patobulėjo. Vaikučiai noriai dalyvauja ir mokyklos koncertuose, projektuose.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo metodinėje grupėje dirba ugdytojai: Justina Paulauskienė, Daiva Naujokienė, Edita Bujanauskienė, Edita Sasnauskienė