1995 m. solfedžio mokytojos Rūtos Kutraitės iniciatyva įkurta AMU (ankstyvojo meninio ugdymo) metodinė grupė, kurioje ugdomi priešmokyklinukai – 3–6 m. vaikai.

AMU tikslas – jau ankstyvosios vaikystės metais atskleisti vaiko meninius polinkius, sudaryti palankias sąlygas jiems tobulinti. Suteikdami galimybę vaikui pačiam pasirinkti muzikos, dailės ar šokio kryptį, įvykdome pagrindinę sąlygą – nieko nedaryti per prievartą. Šioje programoje mokymasis yra ne rezultatas, o procesas, kurio metu turi išryškėti vaiko polinkis į kokią nors meno sritį. Siekiame pastebėti tai kuo anksčiau ir sudaryti palankias sąlygas ryškėjantiems gabumams tobulinti, nepaliekant nuošaly ir kitų meno sričių.

AMU metodika paremta V. Krakauskaitės, Sh. Suzuki, E. Gordano, E. Veličkos, M. Montesori rekomendacijomis, mokytojų kūrybiškumu ir vaikų improvizacijomis.

Į ankstyvojo meninio ugdymo grupes vaikai priimami be atrankos, įvairaus amžiaus, visos užduotys diferencijuojamos. Pamokų metu vaikai supažindinami su instrumentais – rengiami minikoncertai, po kurių, instrumento mokytojo padedami, visi vaikai turi galimybę pagroti.

Patiems vyriausiems ugdytiniams sudarome galimybes lankyti pasirinkto instrumento pamokas.

AMU skyriaus ugdytiniai puoselėja gražią tradiciją mokslo metus baigti muzikine pasakaite, kurioje parodo tai, ko per metus išmoko, kiek patobulėjo. Vaikučiai noriai dalyvauja ir mokyklos koncertuose, projektuose.

AMU metodinėje grupėje dirba ugdytojai: Angelė Navickienė, Justina Paulauskienė, Daiva Naujokienė, Edita Bujanauskienė, Edita Sasnauskienė.