Fortepijono metodinė grupė

Nuo pat mokyklos įkūrimo 1959-aisiais gyvuojanti fortepijono specialybės metodinė grupė – viena didžiausių mokykloje. Pirmosios skyriaus mokytojos – Izolina Andriukaitytė, Bela Mironova. Šiuo metu jaunuosius fortepijono muzikos atlikėjus ugdo profesionali mokytojų komanda: Aelita Petrauskienė (metodinės grupės koordinatorė), Sigita Aukštiejūtė-Morkūnienė, Jurgita Veikšrienė, Jurgita Venskauskienė, Irena Kaupienė, Olga Lukšienė, Larisa Melnikienė, Gileta Rasčiauskienė, Audronė Risakovienė, Lina Šidlauskaitė, Ramutė Pečeliūnienė.

Kasmet šios specialybės auklėtiniai dalyvauja ir laimi prizines vietas respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, muzikiniuose maratonuose, aktyviai koncertuoja įvairiuose mokyklos ir rajono renginiuose, koncertuose. Ne kartą mūsų mokyklos jaunųjų pianistų atliekama muzika skambėjo ir įvairiose Lietuvos miestų salėse. Ansamblinio grojimo įgūdžius jaunieji atlikėjai tobulina grodami įvairios sudėties fortepijoniniuose ir kameriniuose ansambliuose. Nuo 2015 metų fortepijono metodinės grupės mokytojai organizuoja kas antrus metus vykstantį fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalį „Vaikystės perlai“, kuriame dalyvauja jaunieji atlikėjai iš visos Lietuvos. Metodinės grupės mokytojų iniciatyva organizuojami susitikimai ir meistriškumo pamokos su žinomais atlikėjais ir mokytojais; patys pedagogai aktyviai bendradarbiauja su kolegomis iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bei gimnazijų, nuolat domisi muzikinėmis naujovėmis ir tobulina kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei mokymuose.

Džiaugiamės fortepijono skyrių baigusiais muzikos pedagogais, Lietuvoje ir pasaulyje žinomais muzikantais: kompozitoriumi, „Auksinio scenos kryžiaus“ laimėtoju Antanu Jasenka (mokytojos Olgos Lukšienės klasė), vargonininku Robertu Lamsodžiu (mokytojos Olgos Lukšienės klasė), pia niste Irena Jančevskyte-Khani (mokytojos Audronės Risakovienės klasė).

Akordeono ir tautinių instrumentų metodinė grupė

1959 m. pradėtos dėstyti akordeono specialybės mokoma iki šių dienų. Pirmieji šios specialybės mokė Stasys Chockevičius ir Vaclovas Šablevičius. Šiuo metu jaunuosius muzikantus grojimo paslapčių moko ilgamečiai savo srities profesionalai – Lilija ir Petras Labeckiai bei Rasa Gužauskaitė-Babilienė. Groti tautiniais instrumentais Kėdainių muzikos mokykloje pradėta 1980 m. – įsteigtos birbynės, lumzdelio (mokytoja Genė Gusiniauskienė), kanklių ir skrabalų (mokytojos: Dalia Valdajevienė ir Dileta Jagelavičiūtė) specialybės.

Nedidelis, tačiau darnus mokytojų kolektyvas džiaugiasi išugdęs ne vieną profesionalų akordeono ir tautinės muzikos specialistą, sėkmingai perteikiantį žinias jauniesiems muzikantams įvairiose Lietuvos muzikos mokyklose. Aktyviai kaip solistas ir įvairių ansamblių primarijus koncertuojantis akordeonininkas Laimonas Salijus niekada neužmiršta gimtųjų Kėdainių ir savo pirmosios mokytojos Lilijos Labeckienės. Laimonas – daugelio respublikinių bei tarptautinių konkursų JAV, Ukrainoje, Italijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Estijoje nugalėtojas ir prizininkas, apdovanotas LR Vyriausybės padėkos raštais, taip pat – LR Prezidentų V. Adamkaus ir D. Grybauskaitės padėkos raštais. Mūsų muzikos mokyklą garsina ir profesionalus birbynininkas Algirdas Jedemskij (mokytojos Genės Gusiniauskienės klasė). Vienas pirmųjų muzikos mokyklos akordeono specialybės auklėtinių – muzikantas, kompozitorius, ilgametis liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ vadovas Antanas Mikalauskas. Akordeonu ir tautiniais instrumentais grojantys mokiniai – aktyvūs įvairių respublikinių bei tarptautinių festivalių, konkursų, koncertų dalyviai, prizininkai ir laimėtojai, koncertuojantys rajone ir už jo ribų. Nuo 2012 m. metodinė grupė organizuoja kas antrus metus vykstantį Lietuvos tautinės muzikos festivalį „Draugystės melodijos“ ir kasmet Kauno krašto akordeonininkus suburiantį koncertą „Draugystės akordeonas“, kuris 2019 m. išaugo į respublikinį festivalį „Accordionissimo“.

Styginių instrumentų metodinė grupė

Tai – viena didžiausių mokyklos metodinių grupių, kurios pedagogai kviečia mokytis groti smuiku, violončele, kontrabosu, klasikine, elektrine ir bosine gitaromis. Smuiko specialybė įkurta 1959 m.; pirmasis ir ilgametis mokytojas – smuikininkas Vaclovas Šablevičius.

Jaunieji stygininkai yra pelnę nemažai apdovanojimų konkursuose bei festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, daug koncertuoja mokykloje, rajone ir Lietuvoje.

Smuiko grojimo paslapčių mažuosius muzikantus moko mokytojai: Audronė Adomynaitė (metodinės grupės koordinatorė), Edita Bujanauskienė, Vilma Stanienė, Zina Geičienė, Irina Kolganova, Edvinas Šablevičius, Kristina Katavičiūtė.

1978 m. įkurta mokytojos Zitos Smikienės violončelės klasė žinoma visoje Lietuvoje. Džiaugiamės išugdytais profesionaliais violončelininkais: Kauno fortepijoninio trio muzikante, pedagoge Asta Krištaponienė ir solistu, Naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO muzikantu Deividu Dumčiumi.

Nuo 1986 m. mokoma groti klasikine gitara. Su jaunaisiais muzikantais dirba mokytojai Linas Keliauskas ir Ramunė Vizbarienė. Gitaristai noriai buriasi į ansamblius ir aktyviai koncertuoja.

Pačios jauniausios – kontraboso, bosinės ir elektrinės gitaros specialybės, kurių grojimo paslapčių moko Edvinas Šablevičius ir Vitalis Vidikas.

Asamblinio grojimo įgūdžiai tobulinami įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose ir orkestre. Ne vieną dešimtmetį gyvuojantis styginių instrumentų orkestras (ilgus metus jam vadovavo charizmatiškasis Vaclovas Šablevičius) – įvairių koncertinių programų, rajono ir Lietuvos dainų švenčių dalyvis, aktyvus įvairių projektų („Radviliada“, „Paberžės muzikos festivalis Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimio metinėms“, „Aukštaitijos simfoninis orkestras“, paramos projektas „Kėdainiams reikia vargonų!“) partneris.

Styginių instrumentų metodinės grupės mokytojai noriai bendradarbiauja su įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų pedagogais, gilina profesines ir specialiąsias žinias kvalifikacijos kėlimo renginiuose, meistriškumo pamokose ir patys juos organizuoja.

2016 m. metodinė grupė surengė styginių instrumentų muzikos festivalį „Šokančios stygos“, skirtą ilgamečiam pedagogui, smuikininkui Vaclovui Šablevičiui atminti. Sulaukta didelio jaunųjų atlikėjų būrio iš visos Lietuvos, todėl festivalis kas antrus metus rengiamas ir dabar.

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė mokykloje gyvuoja nuo 1966 m. Tai – pati spalvingiausia metodinė grupė, kurią renkasi vaikai ir paaugliai, norintys išmokti groti mušamaisiais (mokytojai Vitalis Vidikas ir Edvinas Šablevičius) ir pučiamaisiais instrumentais: klarnetu (mokytojas Romanas Jeleniauskas), fleita (mokytojos Julija Maksimec ir Violeta Jeleniauskienė), triūba ir trimitu (mokytojas Vilius Naruševičius), saksofonu (mokytojai Romanas Jeleniauskas ir Robertas Šulcas), trombonu (mokytojai Dalius Sasnauskas ir Vitalis Vidikas).

Jaunieji pūtikai – aktyvūs rajono koncertinio gyvenimo dalyviai, respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai ir nugalėtojai; jų atliekama muzika ne kartą skambėjo įvairiose Lietuvos koncertinėse erdvėse ir projektuose. Mokytojai džiaugiasi savo ugdytiniais: ansamblio „Effeto Duo“ muzikante, fleitininke Ernesta Vauraite (mokytojos Violetos Jeleniauskienės klasė), pedagoge, Kauno simfoninio orkestro fleitininke Aušra Lukoševičiūte (mokytojo Mamerto Panavo klasė), jaunu talentingu bosistu ir kompozitoriumi Pauliumi Vaicekausku, dabar žinomu pramoginės muzikos pasaulyje (mokytojo Vitalio Vidiko klasė), mokykloje besimokiusiu žymiuoju dainininku Mantu Jankavičiumi – tai vis mūsų mokyklos auklėtiniai, prie kurių muzikinio ugdymo ženkliai prisidėjo šio skyriaus mokytojai.

Didžiuojamės jaunųjų muzikantų mėgstamu pučiamųjų instrumentų orkestru, šiuo gyvavimo laikotarpiu puošiančiu ne vieną svarbų renginį, o praeityje – respublikinių ir tarptautinių kokursų bei festivalių prizininku ir laimėtoju.

Nuo 2015 m. kas dvejus metus šios metodinės grupės mokytojų organizuojamas saksofoninės muzikos festivalis „Kėdainiai“ kaskart išlaiko originalią renginio dvasią, todėl yra populiarus tarp Lietuvos muzikos ir meno mokyklų.

Metodinė grupė kasmet organizuoja įvairias meistriškumo pamokas, dalyvauja seminaruose, mokymuose, dalijasi patirtimi atvirose pamokose ir bendradarbiauja su kolegomis iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų.

Muzikos teorijos metodinė grupė

Visi muzikos mokyklos mokiniai turi galimybę greta pagrindinio instrumento mokytis muzikos kultūros ir rašto pažinimo (solfedžio), muzikos teorijos pagrindų, dainuoti iš natų, improvizuoti, kurti. Muzikos istorijos pamokų metu susipažįstama su istorinių laikotarpių ypatumais, muzikos stilių ir žanrų raida, lietuvių ir kitų tautų muzika bei žymiausiais kompozitoriais.

Šių disciplinų svarba bendram ir profesionaliam muzikiniam ugdymui yra labai reikšminga, jų mokomasi nuo pirmų iki paskutinių klasių. Šioje mažoje, bet svarbioje grupėje darbuojasi mokytojos: koordinatorė Žaneta Markova (solfedžio), Neringa Prascevičienė (solfedžio) ir Rita Stanionienė (muzikos istorija, solfedžio).

Teorijos dalykų metodinės grupės mokytojos domisi šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis ir būdais, organizuoja metodines dienas, išvykas, atviras pamokas, susitikimus su kuriančiais žmonėmis, nuolat bendradarbiauja ir dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis iš įvairių muzikos ir meno mokyklų.

O gerosios patirties iš tiesų sukaupta nemažai, nes pamokose naudojamos skaitmeninės ugdymo priemonės, taikoma daug originalių ir patrauklių mokymo metodų, mokytojos Žanetos Markovos paruoštos mokinių komandos – respublikinių solfedžio konkursų ir olimpiadų prizininkės ir nugalėtojos.

2018–2019 m. metodinės grupės mokytojos prisijungė prie Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos organizuoto projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“, kuris įtraukė visą mokyklos bendruomenę.

AMU metodinė grupė

1995 m. solfedžio mokytojos Rūtos Kutraitės iniciatyva įkurta AMU (ankstyvojo meninio ugdymo) metodinė grupė, kurioje ugdomi priešmokyklinukai – 3–6 m. vaikai.

AMU tikslas – jau ankstyvosios vaikystės metais atskleisti vaiko meninius polinkius, sudaryti palankias sąlygas jiems tobulinti. Suteikdami galimybę vaikui pačiam pasirinkti muzikos, dailės ar šokio kryptį, įvykdome pagrindinę sąlygą – nieko nedaryti per prievartą. Šioje programoje mokymasis yra ne rezultatas, o procesas, kurio metu turi išryškėti vaiko polinkis į kokią nors meno sritį. Siekiame pastebėti tai kuo anksčiau ir sudaryti palankias sąlygas ryškėjantiems gabumams tobulinti, nepaliekant nuošaly ir kitų meno sričių.

AMU metodika paremta V. Krakauskaitės, Sh. Suzuki, E. Gordano, E. Veličkos, M. Montesori rekomendacijomis, mokytojų kūrybiškumu ir vaikų improvizacijomis.

Į ankstyvojo meninio ugdymo grupes vaikai priimami be atrankos, įvairaus amžiaus, visos užduotys diferencijuojamos. Pamokų metu vaikai supažindinami su instrumentais – rengiami minikoncertai, po kurių, instrumento mokytojo padedami, visi vaikai turi galimybę pagroti.

Patiems vyriausiems ugdytiniams sudarome galimybes lankyti pasirinkto instrumento pamokas.

AMU skyriaus ugdytiniai puoselėja gražią tradiciją mokslo metus baigti muzikine pasakaite, kurioje parodo tai, ko per metus išmoko, kiek patobulėjo. Vaikučiai noriai dalyvauja ir mokyklos koncertuose, projektuose.

AMU metodinėje grupėje dirba ugdytojai: Angelė Navickienė (koordinatorė), Justina Paulauskienė, Daiva Naujokienė, Edita Bujanauskienė, Edita Sasnauskienė.

 

Pasirenkamojo instrumento metodinė grupė

Metodinė grupė yra pati jauniausia, nors antruoju instrumentu mokiniai pradėjo groti nuo pat mokyklos įkūrimo. Vaikams siūlome išbandyti įvairius muzikos instrumentus, todėl skyriuje darniai darbuojasi įvairių specialybių mokytojai. Skaitomi metodiniai pranešimai, vedamos atviros pamokos, dalijamasi gerąja patirtimi su kolegomis. Ugdytiniai dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose ir konkursuose. Jau tapo tradicija mokslo metų pabaigoje surengti spalvingą koncertą „Muzikiniai palinkėjimai“.

Pasirenkamojo instrumento metodinės grupės koordinatorė – Edita Sasnauskienė