Mokyklos daina

„Kelias į muziką“

Muzika: Edvino Šablevičiaus
Žodžiai: Linos Šidlauskaitės

Smuiko rakto atrakintos, byra natos.
Jas surinkę, sudėlioję, kelią matom.
Muzikos pasaulin veda kelias šis,
Groti ir dainuoti linksmai mus visus natos išmokys.

Muziką mylėt išmokom nuo mažų dienų –
Kaip gama nuaidi juokas būryje draugų.
Muzika ir juokas – lyg geri draugai – 
Lydi mus,  gelbsti bėdoj ir lydės amžinai.

Priedainis:
Niekad nenutyla muzika krūtinėj,
Niekad nenutrūks daina.
Muziką pažinęs, muziką pamilęs,
Niekas nesiskirs su ja.

Mokyklos vizija

Muzikos mokykla – moderni, emociškai ir fiziškai saugi meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas, kūrybingas asmenybes, kurianti bendražmogiškomis vertybėmis pagrįstą, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir mokyklos darbuotojų bendruomenę.

Mokyklos misija

  • Teikti vaikams ir suaugusiesiems kokybišką muzikinį išsilavinimą, atsižvelgiant į poreikius, interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas.
  • Užtikrinti ugdymo tęstinumą, sudaryti sąlygas visiems besimokantiems atskleisti kūrybines galias, įgyti asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui būtinas kompetencijas.
  • Būti svarbiu rajono kultūros, švietimo ir muzikos meno sklaidos židiniu.