Mokyklos daina

„Kelias į muziką“

Muzika: Edvino Šablevičiaus
Žodžiai: Linos Šidlauskaitės

Smuiko rakto atrakintos, byra natos.
Jas surinkę, sudėlioję, kelią matom.
Muzikos pasaulin veda kelias šis,
Groti ir dainuoti linksmai mus visus natos išmokys.

Muziką mylėt išmokom nuo mažų dienų –
Kaip gama nuaidi juokas būryje draugų.
Muzika ir juokas – lyg geri draugai – 
Lydi mus,  gelbsti bėdoj ir lydės amžinai.

Priedainis:
Niekad nenutyla muzika krūtinėj,
Niekad nenutrūks daina.
Muziką pažinęs, muziką pamilęs,
Niekas nesiskirs su ja.

Mokyklos vizija

Muzikos mokykla – moderni, emociškai ir fiziškai saugi meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas, kūrybingas asmenybes, kurianti bendražmogiškomis vertybėmis pagrįstą, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir mokyklos darbuotojų bendruomenę.

Mokyklos misija

  • Teikti vaikams ir suaugusiesiems kokybišką muzikinį išsilavinimą, atsižvelgiant į poreikius, interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas.
  • Užtikrinti ugdymo tęstinumą, sudaryti sąlygas visiems besimokantiems atskleisti kūrybines galias, įgyti asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui būtinas kompetencijas.
  • Būti svarbiu rajono kultūros, švietimo ir muzikos meno sklaidos židiniu.

Mūsų renginiai

Kiekvienas rugsėjis įsuka į renginių ir koncertų karuselę. Vieni jų – tradiciniai, su didele meile rengiami jau daug metų. Kiti užgimę neseniai, tačiau jau spėję nuspalvinti mokyklos gyvenimą ryškiomis spalvomis. Kai kurios šventės sulaukia ypatingos progos ir tarsi iššauna tik vieną kartą, bet nepaprastai ryškiai. Tačiau visiems renginiams, koncertams ruošiamės atsakingai ir kruopščiai – ne vieną dieną ir savaitę…

Džiaugiamės galėdami prisidėti ir prie įvairių Kėdainių rajone vykstančių švenčių ir renginių – sunku patikėti, tačiau per metus ne mokykloje koncertuojame 60–70 kartų.

Svarbiausi, mūsų bendruomenę suburiantys renginiai:

– Mokslo metų pradžios šventė;

– Tarptautinės muzikos dienos šventė;

– Mokytojo dienos paminėjimas ir „Metų mokytojo“ rinkimai;

– prisijungiame prie Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo;

– akordeono ir tautinių instrumentų metodinės grupės koncertas „Žiemos vakarą baltą“;

– kalėdinis koncertas ir Padėkos vakaras mokyklos rėmėjams;

– „Draugystės akordeonas“;

– „Diena kitaip. Nominacijų vakaras“;

– „Naktis mokykloje“;

– tautinės muzikos vakaronė „Iš kraičio skrynios“;

– edukaciniai užsiėmimai rajono priešmokyklinio ugdymo įstaigoms;

– koncertas Tarptautinei džiazo dienai;

– muzikuojančių šeimų koncertas „Muzikuojame drauge“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai;

– pučiamųjų instrumentų orkestro metų koncertas.

Festivaliai

Kasmet mokykloje organizuojami respublikiniai festivaliai, sulaukiantys didelio susidomėjimo ir gerų įvertinimų:

  1. Respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“ (rengiamas nuo 2015 m.).
  2. Respublikinis saksofonininkų festivalis „Kėdainiai“ (rengiamas nuo 2015 m.).
  3. Respublikinis styginių instrumentų muzikos festivalis „Šokančios stygos“ (rengiamas nuo 2016 m.).
  4. Respublikinis akordeonininkų festivalis „Accordionissimo“ (rengiamas nuo 2019 m.).