Kėdainių muzikos mokyklos nuostatai (Patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-71)

Biudžeto ataskaitos

2023 12 31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2023 09 30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2023 06 30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2023 03 31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2022 12 31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2022 09 30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2022 06 30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2022 03 31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2021 12 31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2021 09 30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2021 06 30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2021 03 31 Biudžeto išlaidu sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2020 12 31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2020-09-30 Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2020-06-30 Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2020-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2019-12-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2019-09-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2019-06-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas

2019-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas (Atnaujinta 2019-04-10)