Kėdainių muzikos mokyklos nuostatai (Patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-71)