KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS:

 

1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa 1 mokiniui (pradinis, pagrindinis ugdymas) – 15,00 Eur/mėn.;

 

2. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa pagal antrąjį pagrindinį instrumentą – 12,00 Eur/mėn.;

 

3. Neformaliojo ugdymo programos:

 • tęstinio muzikinio ugdymo – 15 Eur/mėn.;
 • muzikos mėgėjų ugdymo programa – 12 Eur/mėn.;
 • ankstyvojo muzikinio ugdymo programa – 15 Eur/mėn.;
 • individualizuota „Muzika visiems“ programa – 15 Eur/mėn.;
 • individualizuota suaugusiųjų muzikinės raiškos programa – 35 Eur/mėn. (36 val./mokslo metai)
 • individualizuota suaugusiųjų muzikinės raiškos programa – 60 Eur/mėn. (72 val./mokslo metai)
 • grupinės dainavimo pamokos (ne muzikos mokyklos mokiniams) – 10 Eur/mėn.
 • grupinės šokio pamokos (ne muzikos mokyklos mokiniams) – 10 Eur/mėn.

 

4. Papildomai pasirinktos muzikinės veiklos besimokantiems pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo pradinio, pagrindinio, muzikos mėgėjų, tęstinio ugdymo programas:

 • vienu pasirenkamuoju instrumentu – 5,00 Eur/mėn.;
 • dviem pasirenkamaisiais instrumentais – 7,00 Eur/mėn.;
 • solinio dainavimo pamokos – 7,00 Eur/mėn.;
 • individualizuotos džiazinio muzikavimo pamokos – 7,00 Eur/mėn.;
 • grupinės šokio pamokos – 5,00 Eur/mėn.;
 • grupinės dainavimo pamokos – 5,00 Eur/mėn.;

 

5. Muzikos instrumentų nuomos kainos:

  • variniai pučiamieji instrumentai (trimitas, trombonas, baritonas, tenoras, tūba) – 5,00 Eur/mėn.;
  • birbynė – 5,00 Eur/mėn.;
  • lumzdelis – 5,00 Eur/mėn.;
  • skrabalai – 5,00 Eur/mėn.;
  • smuikas, kontrabosas, gitara – 5,00 Eur/mėn.;
  • sintezatorius – 5,00 Eur/mėn.;
  • violončelė – 6,00 Eur/mėn.;
  • pianinas, akordeonas – 7,00 Eur/mėn.;
  • kanklės – 7,00 Eur/mėn.;
  • mediniai pučiamieji instrumentai (fleita, saksofonas, klarnetas) – 7,00 Eur/mėn.

 

6. Kėdainių muzikos mokyklos organizuojamų festivalių dalyvio mokestis 1 asmeniui:

  • solistui – 15,00 Eur;
  • ansambliui (nuo 2 iki 5 dalyvių) – 10,00 Eur;
  • kolektyvui (nuo 6 ir daugiau dalyvių) – 7,00 Eur;

 

Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainos patvirtintos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-163, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. TS-225, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. TS-5, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. TS-155, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. TS-194.

 

Kėdainių muzikos mokyklos atlyginimo už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą sumažinimo tvarkos aprašas