ATLYGINIMAS UŽ MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ

 

Atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą – 12,00 Eur per mėnesį
(Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-163 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“).
Mokyklos tarybos sprendimu atlyginimas už neformalųjį vaikų švietimą gali būti sumažintas atsižvelgus į mokinių gebėjimus bei pasiekimus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) socialinę padėtį. Tėvai mokslo metų pradžioje pateikia prašymus dėl atlyginimo sumažinimo už mokyklos teikiamą nefomalųjį švietimą. Prie prašymo pridedamos pažymos apie šeimos sudėtį ir pajamas.

 


Nuo 2018 m. rugsėjo 28 d. nustatytos Kėdainių muzikos mokyklos papildomų 1 mėnesio paslaugų kainos vienam asmeniui

(Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-163 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“, 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-225 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“).

Mokymas groti pagal antrą pagrindinio instrumento programą 10,00 Eur/mėn.
Mokymas groti papildomai pasirinktais instrumentais:
 • vienu instrumentu – 3,00 Eur/mėn.
 • dviem instrumentais – 4,00 Eur/mėn.
Mokymasis pagal trumpalaikes kryptingo meninio ugdymo programas:
 • elektroninių muzikos instrumentų studija – 7,00 Eur/mėn.
 • modernaus dainavimo studija – 7,00 Eur/mėn.
 • pučiamųjų orkestro studija – 7,00 Eur/mėn.
 • tautinių instrumentų ansamblio studija – 7,00 Eur/mėn.
 • liaudiškos muzikos kapelos studija – 7,00 Eur/mėn.
 • estradinio ansamblio studija – 7,00 Eur/mėn.
 • gitaros studija – 7,00 Eur/mėn.
 • baleto studija – 7,00 Eur/mėn.
 • individualizuota suaugusiųjų muzikinės raiškos programa (4 val./mėn) – 23,00 Eur
 • individualizuota suaugusiųjų muzikinės raiškos programa (8 val./mėn) – 46,00 Eur
 • grupinės suaugusiųjų muzikinės raiškos programa (8 val./mėn) – 10,00 Eur
Pasirenkamojo neformaliojo vaikų švietimo programa:                                                                                                               
 • grupinės baleto studijos pamokos – 3,00 Eur/mėn.
 • grupinės modernaus dainavimo studijos pamokos – 3,00 Eur/mėn.
 • individualios džiazinio muzikavimo pamokos – 5,00 Eur/mėn.
 • individualios klasikinio muzikavimo pamokos – 5,00 Eur/mėn.
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Muzika visiems“, skirta autizmo spektro ir elgesio bei emocijų sutrikimų turintiems vaikams: 
 • individualus užsiėmimas 1 asmeniui 4 val./mėn.  – 12,00 Eur/mėn.
 • grupinis užsiėmimas 4 val./mėn.  – 7,00 Eur/mėn.

 

Kėdainių muzikos mokyklos atlyginimo už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą sumažinimo tvarkos aprašas. Spausti čia
Atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą soc. remiamų šeimų vaikams – 6,00 EUR
Atlyginimas už mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą antram vaikui – 9,00 EUR, trečiam vaikui – 6,00 EUR

(Lengvatos netaikomos už mokymą groti papildomai pasirinktais muzikos instrumentais, trumpalaikėms kryptingo meninio ugdymo programoms, muzikos instrumentų nuomai ir kopijavimo paslaugoms)


MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS KAINA 1 MĖNESIUI

DĖMESIO! Muzikos instrumentai nuomojami tik Kėdainių muzikos mokyklos mokiniams.

Nuo 2018 m. rugsėjo 28 d. nustatytos naujos Kėdainių muzikos mokyklos muzikos instrumentų nuomos kainos per mėnesį (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-151 „Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“).

 • Varinių pučiamųjų instrumentų (trimito, trombono, baritono, tenoro, tūbos) nuoma – 4,00 Eur/mėn.
 • Birbynės nuoma – 4,00 Eur/mėn.
 • Lumzdelio nuoma – 4,00 Eur/mėn.
 • Skrabalų nuoma – 4,00 Eur/mėn.
 • Smuiko, kontraboso, gitaros nuoma – 4,00 Eur/mėn.
 • Sintezatoriaus nuoma – 4,00 Eur/mėn.
 • Violončelės nuoma – 6,00 Eur/mėn.
 • Pianino, akordeono nuoma – 6,00 Eur/mėn.
 • Kanklių nuoma – 6,00 Eur/mėn.
 • Medinių pučiamųjų instrumentų (fleitos, saksofono, klarneto) nuoma – 6,00 Eur/mėn.

Muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas


 KOPIJAVIMO PASLAUGOS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE

 • forma A4 1 vnt. 1 lapo pusė – 0,03 Eur
 • abi pusės – 0,06 Eur
 • forma A3 1 vnt. 1 lapo pusė – 0,06 Eur
 • abi pusės – 0,12 Eur