Adomynaitė Audronė

Smuiko vyresnioji mokytoja

Aukštiejūtė-Morkūnienė Sigita

Fortepijono mokytoja metodininkė

Bujanauskienė Edita

Smuiko vyresnioji mokytoja, ankstyvojo meninio ugdymo mokytoja

Černikauskienė Asta

Fortepijono vyresnioji mokytoja

Geičienė Zina

Smuiko vyresnioji mokytoja

Gusiniauskienė Genė

Birbynės, lumzdelio mokytoja metodininkė

Gužauskaitė-Babilienė Rasa

Akordeono mokytoja metodininkė

Jagelavičiūtė Dileta

Kanklių mokytoja metodininkė

Jeleniauskas Romanas

Klarneto mokytojas metodininkas

Jeleniauskienė Violeta

Fleitos mokytoja metodininkė

Jokubauskienė Gretė

Dainavimo mokytoja

Kaupienė Irena

Fortepijono mokytoja metodininkė

Kaziukonienė Giedrė

Programos „Muzika visiems" vyresnioji mokytoja

Keliauskas Linas

Gitaros mokytojas

Kolganova Irina

Smuiko vyresnioji mokytoja

Kutraitė Rūta

Programos „Muzika visiems" mokytoja ekspertė

Labeckienė Lilija

Akordeono mokytoja metodininkė

Labeckis Petras

Akordeono vyresnysis mokytojas

Lukšienė Olga

Fortepijono mokytoja metodininkė

Maksimec Julija

Fleitos vyresnioji mokytoja

Muzikos teorijos mokytoja metodininkė, muzikos teorijos metodinės grupės koordinatorė

Melnikienė Larisa

Fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė

Naruševičius Vilius

Trimito vyresnysis mokytojas

Naujokienė Daiva

Ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytoja metodininkė, baleto studijos vadovė

Navickienė Angelė

Ankstyvojo muzikinio ugdymo metodinės grupės koordinatorė, ankstyvojo muzikinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Paulauskienė Justina

Ankstyvojo muzikinio ugdymo vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė, fortepijono mokytoja

Petrauskienė Aelita

Fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė, fortepijono metodinės grupės koordinatorė

Muzikos teorijos mokytoja metodininkė, dainavimo studijos vadovė

Prušinskienė Vaida

Fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė

Rasčiauskienė Gileta

Fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė

Risakovienė Audronė

Fortepijono vyresnioji mokytoja

Šablevičius Edvinas

Smuiko, kontraboso, mušamųjų, džiazinio muzikavimo programos mokytojas

Sasnauskas Dalius

Trombono, trimito, tenoro, tūbos vyresnysis mokytojas, pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas

Sasnauskienė Edita

Fortepijono mokytoja, koncertmeisterė metodininkė, pasirenkamojo instrumento metodinės grupės koordinatorė

Šidlauskaitė Lina

Fortepijono mokytoja, koncertmeisterė

Smikienė Zita

Violončelės mokytoja metodininkė

Stanienė Vilma

Smuiko vyresnioji mokytoja

Muzikos istorijos ir muzikos teorijos vyresnioji mokytoja, fortepijono mokytoja

Stankevičius Jonas

Džiazinio muzikavimo programos mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės koordinatorius

Šulcas Robertas

Saksofono vyresnysis mokytojas

Valdajevienė Dalia

Kanklių, skrabalų mokytoja metodininkė

Veikšrienė Jurgita

Fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė

Venskauskienė Jurgita

Fortepijono vyresnioji mokytoja

Vidikas Vitalis

Trombono, mušamųjų, bosinės gitaros, džiazinio muzikavimo programos mokytojas

Vizbarienė Ramunė

Gitaros vyresnioji mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės koordinatorė

Zenevičius Arūnas

Gitaros mokytojas