1. Rodericko F. Tucko labdaros ir paramos fondo projektas „Mūsų kelias – muzika“ (2014 m. lapkričio 21 d.) – projekto dalyviai. Vyko kūrybinis-edukacinis renginys: atviros pamokos, susitikimas, koncertas.
 2. „Muzikos fabrikas“ (2016 m. rugpjūčio 1–5 d.) – projekto organizatoriai. Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybė. Vyko vaikų vasaros užimtumo stovykla, kurios metu stovyklautojai gamino įvairius perkusinius instrumentus iš antrinių žaliavų, mokėsi jais groti, žaidė ritminius, muzikinius žaidimus, išbandė netradicinius muzikos instrumentus ir drauge smagiai leido laiką.
 3. „Jazz education seminar“ (2016 m. lapkričio 23–24 d.) – projekto dalyviai. Projektą finansavo JAV ambasada Vilniuje. Lektoriai iš JAV – Simona Minns ir Dorsey J Minnsas vedė džiazo meistriškumo pamokas vokalistams ir pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniams ir mokytojams.
 4. „Muzikos virusas 1“ (2017 m. rugsėjo – spalio mėn.) – projekto partneriai. Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybė; organizatorius – VšĮ „Idėjų malūnas“. Tarptautinę muzikos dieną miesto centre surengėme interaktyvų pasirodymą ir atlikome M. Ravelio „Bolero“.
 5. „Muzikos virusas 2“ (2017 m. lapkričio mėn.) – projekto organizatoriai. Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybė. Projektas skirtas Suaugusiųjų švietimo savaitei: organizavome Mildos Arčikauskaitės kvėpavimo ir balso raiškos seminarą ir respublikinį suaugusiųjų muzikinės raiškos festivalį, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos suaugusiųjų vokalo studijos nariai bei svečiai iš Prienų ir Biržų.
 6. „Folkvirusas 2017“ (2017–2018 m. spalio–kovo mėn.) – projekto organizatoriai. Projektą finansavo LR švietimo ir mokslo ministerija. Organizavome meistriškumo pamokas su kanklininke Aiste Bružaite, birbynininku Egidijumi Ališausku bei akordeonininku Raimondu Sviackevičiumi. Kadangi projektą skyrėme Lietuvos 100-mečiui, nusprendėme suburti ir šimto atlikėjų orkestrą, kurio pasirodymas įvyko tęstinėje projekto veikloje – koncerte „100 minučių lietuviškos muzikos“; skambėjo tik lietuvių autorių kūriniai, kuriuos atliko Kėdainių, Kupiškio, Biržų, Panevėžio rajono, Jonavos, Raseinių muzikos ir meno mokyklų, Kėdainių „Atžalyno“ ir Šviesiosios gimnazijų, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos meno kolektyvai, Jono Stankevičiaus muzikinių improvizacijų studija.
 7. „Grakštus reveransas Haidnui“ (2018 m. gegužės mėn.) – projekto dalyviai. Organizatorius – Kauno A. Kačanausko muzikos mokykla. Renginio metu skambėjo austrų klasiko muzika styginiams, balsui, fortepijonui ir spinetui, kuriuo groti jauniesiems muzikantams buvo nemenkas iššūkis.
 8. „Tėvo Stanislovo vardo kūrybinė stovykla“ (2018, 2019 m. rugsėjo mėn.) – projekto partneriai. Projekto organizatorius – VšĮ „Liudo Mikalausko koncertai“. Kūrybinės stovyklos metu Muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai gyveno Paberžėje, kur muzikavo su profesionaliais muzikantais ir atlikėjais: Liudu Mikalausku, Evelina Sašenko, Jokūbu Bareikiu, Audrone Juozauskaite, Povilu Narijausku, Vytautu Lukočiumi. Kūrybinių stovyklų rezultatas – koncertai visuomenei Paberžės, Kauno ir Skarulių (Jonavos rajono) bažnyčiose.
 9. „Eduardo Balsio mokinių kūrybinė akademija“ (2019 m. kovo–gegužės mėn.) – projekto dalyviai. Susitikome su kompozitoriais Arūnu Navaku ir Gintaru Samsonu; kuriantieji muziką turėjo galimybę savo kūrybinius bandymus aptarti su kompozitoriais – vyko nuotolinės kūrybinės pratybos.
 10. „Pamoka su kompozitoriumi / muzikologu“ (2019 m. kovo, spalio mėn.) – projekto dalyviai. Projekto organizatoriai: VšĮ „Mano nata“ kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga, Muzikos ir meno mokyklų ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijomis. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Susitikome su kompozitoriais Laimiu Vilkončiumi ir Raminta Šerkšnyte.
 11. Susitikimas su JAV bliugraso ir folkloro grupės „The Brothers Comatose“ muzikantais (2019 m. balandžio 12 d.). Tai – JAV muzikos mainų ir švietimo programos „Amerikos muzika pasaulyje“ („American Music Abroad“) rėmuose vykęs renginys – susitikimas ir bendras muzikavimas su grupės muzikantais.
 12. Visuomeninis paramos projektas „Kėdainiams reikia vargonų!“ (vykdomas nuo 2018 m. sausio mėn.) – projekto organizatoriai. Drauge su Kėdainių krašto muziejumi ir idėjai neabejinga bendruomene prisidedame prie kilnaus tikslo – vargonų atsiradimo Kėdainiuose. Organizuojame koncertus, kuriuose atliekamą muziką dovanoja su Kėdainiais susiję muzikantai ir jų bičiuliai. Smagu, jog muzikuoti kviečiami ir mūsų mokyklos jaunieji muzikantai. Koncertavome drauge su dainininku Mantu Jankavičiumi, vienu iš vargonų atsiradimo idėjos iniciatorių pianistu ir vargonininku Robertu Lamsodžiu, fleitininku Vyteniu Gursčiu, kamerinės muzikos ansambliu „Musica Humana“.
 13. „Ritmuojame ir kuriame kartu“ (2018–2019 m.) – projekto partneriai. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos teorinių dalykų metodinės grupės organizuojamas projektas, kurio metu ritmavome, piešėme, kūrėme dainas, eilėraščius, muziką tema „Tu, vaikyste, nuostabi!“. Džiaugiamės, jog į projekto veiklas įsitraukė apie 150 įvairaus amžiaus mūsų mokyklos moksleivių.
 14. „Radviliada 2017“, „Radviliada 2018“, „Radviliada 2019“ – kultūros festivalis, kurio programoje dalyvaujame drauge su bičiuliais iš Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kėdainių rajono savivaldybė.
 15. „Bendrystės kodas KSMD“ (2019 m. birželio–lapkričio mėn.) – vieni iš projekto organizatorių. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė, rengia Kėdainių rajono neformaliojo švietimo asociacija. Projekto veiklas pradėjo Kėdainių sporto centro birželio 6 d. surengtos „Mini olimpinės žaidynės“, rugsėjo 26 d. Kalbų mokykla organizavo Europos kalbų dienos paminėjimą, spalio 1-ąją minėjome Tarptautinę muzikos dieną renginiu „Ritmas jungia mus“, o lapkričio mėn. susitikome Dailės mokykloje.
 16. „Muzikos virusas 2019“ (2019 m. lapkričio mėn.) – projekto organizatoriai. Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybė. Projektas skirtas Suaugusiųjų švietimo savaitei: organizavome džiazo pianisto Andrej Polevikov seminarą „Ritmo eksperimentai”, perkusijos studijos „Afrikos būgnai” edukacinę programą  ir suaugusiųjų muzikinės raiškos studijos dalyvių koncertą.
 17. „Kalba muzika!“ (2020 m. rugpjūčio 18-23 d.) – projekto organizatoriai. Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybė. Tai 6 dienas trukusi vaikų vasaros užimtumo stovykla, kurioje vaikai muzikinių-kūrybinių patirčių ir motyvuojančių pasakojimų pagalba ieškojo sąsajų tarp muzikos ir pilietiškumo, technologijų, ekologijos, kūrybinio turizmo.
 18. Neformaliojo vaikų švietimo veikla „Išmanioji muzikos studija“ (2020 spalio 3 d. – lapkričio 21 d.) – projekto organizatoriai. Projektas finansuotas valstybės lėšomis, paskirstytomis Kėdainių r. savivaldybės. Programos tikslas – tenkinti vaikų muzikinės kūrybinės saviraiškos poreikius, pasitelkiant išmaniąsias kompiuterinių technologijų priemones iš šiuolaikinius muzikinio ugdymo metodus. Projektu įsigyta 15 išmaniųjų planšetinių kompiuterių ir darbo su muzikinėmis programomis mokymai. Veiklų įgyvendinimui skirtos lėšos – 8500 Eur
 19. Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Miuziklo laboratorija“ (2020 rugsėjo 21 d. – lapkričio 30 d.) – projekto organizatoriai. Projektas finansuotas valstybės lėšomis, paskirstytomis Kėdainių r. savivaldybės. Programos tikslas – visapusiškai ugdyti vaikų menines, kūrybins galias pasitelkiant miuziklo žanrą, supažindinti vaikus su miuziklo kūrybos ir atlikimo ypatumais. Programos įgyvendinimui skirto lėšos – 5900 Eur.
 20. Tarptautinis Šiaurės-Baltijos vaikų ir jaunimo projektas „Play for Future“ (2020 m. spalio 22 d.) – projekto partneris. Organizatorius – Arts Libera International. Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba. Projekto metu nuotoliniu būdu vyks kūrybinės-edukacinės dirbtuvės, koncertas, kuriame grupė „Bandingo“, sudaryta iš Danijos, Norvegijos ir Lietuvos muzikantų, dalinsis gerąja patirtimi ir profesiniais įgūdžiais su Kėdainių muzikos mokyklos džiazinio muzikavimo programos mokiniais.