Muzikos teorija

Parengta pagal Rimanto Kašponio vadovėlį „Solfedžio” (Kaunas, Šviesa 2005 m.)

3 pratimas

4 pratimas

5 pratimas

6 pratimas

7 pratimas

8 pratimas

9 pratimas

10 pratimas

11 pratimas

12 pratimas

13 pratimas

14 pratimas

16 pratimas

17 pratimas

18 pratimas

20 pratimas

21 pratimas

22 pratimas

23 pratimas

25 pratimas

27 pratimas

28 pratimas

29 pratimas

31 pratimas

33 pratimas

34 pratimas

38 pratimas

41 pratimas

46 pratimas

49 pratimas

56 pratimas

57 pratimas

58 pratimas

64 pratimas

65 pratimas

66 pratimas

67 pratimas

68 pratimas

70 pratimas

74 pratimas

75 pratimas

76 pratimas

80 pratimas

83 pratimas

84 pratimas

93 pratimas

94 pratimas

95 pratimas

96 pratimas

98 pratimas

99 pratimas

100 pratimas

103 pratimas

105 pratimas

106 pratimas

107 pratimas

108 pratimas

110 pratimas

111 pratimas

113 pratimas

115 pratimas

117 pratimas

120 pratimas

121 pratimas

123 pratimas

124 pratimas

125 pratimas

126 pratimas

127 pratimas

129 pratimas

130 pratimas

132 pratimas

133 pratimas

134 pratimas

136 pratimas

137 pratimas

140 pratimas

142 pratimas

143 pratimas

145 pratimas

146 pratimas

154 pratimas

155 pratimas

158 pratimas

159 pratimas

160 pratimas

162 pratimas

165 pratimas

168 pratimas

169 pratimas

170 pratimas

172 pratimas

173 pratimas

174 pratimas

177 pratimas

180 pratimas

181 pratimas

182 pratimas

187 pratimas

189 pratimas

190 pratimas

193 pratimas

200 pratimas

201 pratimas

202 pratimas

203 pratimas

204 pratimas

206 pratimas

207 pratimas

208 pratimas

209 pratimas

210 pratimas

211 pratimas

218 pratimas

220 pratimas

221 pratimas

222 pratimas

223 pratimas

224 pratimas

225 pratimas

226 pratimas

229 pratimas

233 pratimas

235 pratimas

236 pratimas

237 pratimas

239 pratimas

240 pratimas

242 pratimas

243 pratimas

244 pratimas

245 pratimas

247 pratimas

248 pratimas

250 pratimas

252 pratimas

254 pratimas

256 pratimas

257 pratimas

258 pratimas

259 pratimas

261 pratimas

263 pratimas

269 pratimas

298 pratimas

299 pratimas

301 pratimas

302 pratimas

303 pratimas

305 pratimas

307 pratimas

311 pratimas

313 pratimas

320 pratimas

321 pratimas

322 pratimas

323 pratimas

326 pratimas

329 pratimas

332 pratimas

333 pratimas

334 pratimas

335 pratimas

336 pratimas

339 pratimas

345 pratimas

347 pratimas

355 pratimas

359 pratimas

363 pratimas

364 pratimas

369 pratimas

372 pratimas

374 pratimas

384 pratimas

385 pratimas

386 pratimas

387 pratimas

388 pratimas

390 pratimas

391 pratimas

393 pratimas

394 pratimas

395 pratimas

396 pratimas

397 pratimas

399 pratimas

402 pratimas

403 pratimas

404 pratimas

405 pratimas

409 pratimas

410 pratimas

411 pratimas

413 pratimas

417 pratimas

418 pratimas

419 pratimas

420 pratimas

421 pratimas

424 pratimas

426 pratimas

427 pratimas

428 pratimas

431 pratimas

432 pratimas

436 pratimas

437 pratimas

438 pratimas

439 pratimas

440 pratimas

441 pratimas

442 pratimas

444 pratimas

446 pratimas

448 pratimas

449 pratimas

452 pratimas

462 pratimas

464 pratimas

467 pratimas

468 pratimas

470 pratimas

472 pratimas

473 pratimas

485 pratimas

486 pratimas

487 pratimas

488 pratimas

489 pratimas

492 pratimas

493 pratimas

495 pratimas

496 pratimas

497 pratimas

499 pratimas

500 pratimas

503 pratimas

504 pratimas

505 pratimas

506 pratimas

510 pratimas

511 pratimas

514 pratimas

515 pratimas

516 pratimas

517 pratimas

519 pratimas

521 pratimas

524 pratimas

525 pratimas

526 pratimas

528 pratimas

529 pratimas

530 pratimas

531 pratimas

532 pratimas

533 pratimas

534 pratimas

535 pratimas

536 pratimas

537 pratimas

538 pratimas

539 pratimas

540 pratimas

541 pratimas

542 pratimas

543 pratimas

544 pratimas

554 pratimas

555 pratimas

557 pratimas

558 pratimas

559 pratimas

573 pratimas

574 pratimas

575 pratimas

578 pratimas

580 pratimas

581 pratimas

582 pratimas

583 pratimas

585 pratimas

586 pratimas

588 pratimas

589 pratimas

590 pratimas

593 pratimas

594 pratimas

595 pratimas

596 pratimas

597 pratimas

600 pratimas

605 pratimas

606 pratimas

610 pratimas

611 pratimas

612 pratimas

613 pratimas

Muzikos istorija

Pasiruošimas muzikos istorijos kontroliniams atsiskaitymams

Atpažink lietuvių liaudies dainą:
A-a, a-a, mažulyte (lietuvių liaudies lopšinė)
A-a, a-a, liūlia (lietuvių liaudies lopšinė)
Kas man supa (pavasario sūpuoklinė daina)
Motinėle mano (lietuvių liaudies rauda)
Oi tu zuikeli, leliumoj (advento daina)
Olia, dirvolia (piemenukų daina)
Per Vilniaus miestų (karo daina)
Sodauto sodi, bitela (sutartinė)
Sveiki gyvi, sveteliai (vestuvinė sutiktuvių daina)
Ei, šnei (užgavėnių sutartinė)
Vai, atvažiuoja šventos Kalėdos (vaikų kalėdinė daina)
Valioj, pievela (darbo, šienapjūtės daina)

TEMA:  F. Šopenas — F. Listas

Atpažink kompozitorių ir jo kūrinį

F. Šopenas. Mazurka B-dur op.7 nr.1
F. Listas. Noktiurnas „Meilės svajos“
F. Listas – F. Šubertas. Transkripcija „Girių karalius“
F. Listas. Simfoninė poema „Preliudai“
F. Listas. Vengriška rapsodija Nr.2
F. Listas – N. Paganinis. Etiudas nr.3 „La campanella“
F. Šopenas „Revoliucinis etiudas“ c-moll op.10 nr.12
F. Šopenas. Noktiurnas Es-dur op. nr.2
F. Šopenas. Polonezas A-dur op.40 nr.1 (Glazunovo orkestruotė)
F. Šopenas. Polonezas A-dur op 40 nr.1
F. Šopenas „Lietaus preliudas“ Des-dur op.28 nr.15
F. Šopenas. Valsas cis-moll op.64 nr.7
F. Šopenas „Gedulingas maršas“ iš sonatos b-moll
F. Šopenas „Gedulingas maršas“ iš sonatos b-moll (pučiamųjų instrumentų orkestras)

TEMA: Balys Dvarionas

Atpažink kompozitoriaus Balio Dvariono kūrinį:

„Sesuo – žydroji Vilija“ (chorinė daina) klausyti
 „Žvaigždutė“ (solinė daina) klausyti
 Dalios arija iš operos „Dalia“ klausyti
 Skudučio baladė iš operos „Dalia“ klausyti
 Koncertas smuikui ir orkestrui, II d. klausyti
 Elegija „Prie ežerėlio“ klausyti
„Su rogutėmis nuo kalniuko“ iš siuitos „Žiemos eskizai“ klausyti
„Senis besmegenis“ iš siuitos „Žiemos eskizai“ klausyti
„Piemenukai“ iš „Mažosios siuitos“ klausyti
„Mažasis preliudas“ iš „Mažosios siuitos“ klausyti
„Gimtinės laukais“ klausyti
„Medinis žirgelis“ (pjesė skrabalams ir birbynėms) klausyti

TEMA: Eduardas Balsys – Julius Juzeliūnas

Atpažink kompozitorių ir jo kūrinį

E. Balsys. Oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“ – klausyti
Įžanga – Prologas
I d. „Ruduo“ – „Apsiausto oratorija“
II d. „Žiema“ – „Sugriauto miesto kaukė“
IV d. „Vasara“ – „Mažylio dainelė“
IV d. „Vasara“ – „Žuvusių vaikų daina“

 

E. Balsys. Prologas iš baleto „Eglė žalčių karalienė“

 

E. Balsys. „Gegutės kukavimas ir žalčių sugrįžimas“ iš baleto „Eglė žalčių karalienė“

 

E. Balsys. Drebulytės šokis iš baleto „Eglė žalčių karalienė“

 

E. Balsys. „Rago signalas ir žalčių užkapojimas” iš baleto „Eglė žalčių karalienė“

 

J. Juzeliūnas. Simfoninė siuita  „Afrikietiški eskizai“:

I d.  „Eisena“                                                                 klausyti

II d.  „Irkluotojų daina“                                                 klausyti

J. Juzeliūnas. Simfonija Nr. 5 „Lygumų giesmės”       klausyti