„Muzika nėra tik natos ir garsai. Muzika – gyvenimo būdas ir jausmai, kurių mes nemokame išreikšti žodžiais”