„Muzika turtina, užpildo gyvenimą spalvomis, muzika išlaisvina… Ji keičia mus… ir ji gali pakeisti pasaulį…”