Informuojame, kad nuo 2022-2023 mokslo metų rugsėjo mėn. 3 klasės mokiniams (išskirtiniais
atvejais ir nuo 2 kl.) bei vyresniems siūloma mokytis groti antruoju pasirenkamuoju instrumentu.

Savo pasirinkimą išdėstykite raštu mokyklos raštinėje arba atsiųsdami užpildytą prašymo formą el.p. info@kedmuzika.lt

Prašymo formą rasite:
https://kedmuzika.lt/informacija-tevams/prasymu-formos/