Iki rugpjūčio 25 dienos galite pateikti prašymus mokytis muzikos mokykloje.

Prašymo formą užpildyti galite nuotoliniu būdu (užpildytą prašymą siųskite el. paštu kedmuzika@gmail.com) arba užėję į muzikos mokyklos raštinę.

Detalesnė informacija:
tel. 8 650 72986 (pavaduotoja ugdymui Asta Černikauskienė)

 

Muzikinių gebėjimų patikrinimas vyks rugpjūčio 25 d. 12-18 val. muzikos mokykloje.

 

KVIEČIAME:

7-10 m. MOKSLEIVIUS į formalųjį švietimą papildančias I L G A L A I K E S MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMASMOKYTIS GROTI PASIRINKTU MUZIKOS INSTRUMENTU:

akordeonu, birbyne, lumzdeliu, kanklėmis, skrabalais, smuiku, violončele, kontrabosu,
klasikine gitara, bosine gitara, elektrine gitara, fortepijonu, fleita, klarnetu, trimitu,
trombonu, baritonu, tenoru, tūba, saksofonu, mušamaisiais instrumentais;

7-18 m. MOKSLEIVIUS į neformaliąsias T R U M P A L A I K E S MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMAS:

BALETO STUDIJĄ,
DAINAVIMO STUDIJĄ,

INDIVIDUALIAS INSTRUMENTINIO MUZIKAVIMO PAMOKAS;

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS KVIEČIAME Į ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO GRUPES;

SUAUGUSIESIEMS SIŪLOME INDIVIDUALIAS INSTRUMENTINIO MUZIKAVIMO PAMOKAS, DAINAVIMO STUDIJĄ.