Balandžio 13 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyks III respublikinis styginių instrumentų muzikos festivalis, kuriame kviečiame dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokinius, grojančius styginiais instrumentais, taip pat kamerinius ansamblius, kurių sudėtyje groja styginis instrumentas.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

FESTIVALIO „ŠOKANČIOS STYGOS 2022″ NUOSTATAI

I. Tikslai ir uždaviniai
1. Plačiau susipažinti su įvairių šalių ir epochų kompozitorių kūriniais, puoselėjant šokių muziką.
2. Propaguoti ir skatinti muzikos ir meno mokyklų ugdytinių solinį muzikavimą, ugdyti muzikinį
skonį, meniškumą.
3. Propaguoti kamerinį ansamblinį muzikavimą.
4. Stiprinti pedagogų ir mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą.

II. Dalyviai
1. Festivalyje gali dalyvauti visi Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai – solistai, grojantys
styginiais instrumentais (smuiku, altu, violončele, gitara, kanklėmis, kontrabosu).
2. Įvairūs kameriniai ansambliai (iki 6 mokinių), kurių sudėtyje groja styginis instrumentas.
Ansambliuose gali dalyvauti 1 mokytojas.
Dalyvių amžius neribojamas.
Dalyvių skaičius ribotas. Vienas mokytojas festivaliui gali paruošti iki 2 pasirodymų.

III. Repertuaras
Festivalio solistai ir ansambliai atlieka po vieną kūrinį.
Tema: šokių muzika (įvairių epochų ir stilių šokiai).
Solistai kūrinius atlieka mintinai. Ansambliai kūrinius gali groti iš natų.

IV. Vieta ir laikas
Festivalis vyks 2022 m. balandžio 13 d. 11.00 val. Kėdainių muzikos mokykloje: Didžioji g. 43,
LT-57257 Kėdainiai*
Festivalio dalyvių registracija ir repeticijos salėje vyks nuo 9.00 val., festivalio pradžia – 11.00 val.
Repeticijų laikas bus paskelbtas mokyklos tinklalapyje www.kedmuzika.lt likus savaitei iki
festivalio pradžios.
Išsamesnė informacija apie festivalio programą bus išsiųsta dalyvio anketoje nurodytu el. paštu iki
2022 m. balandžio 4 d.
* Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, festivalis bus organizuojamas nuotoliniu būdu,
atsiunčiant įrašytus vaizdo įrašus. Apie tai dalyviams bus pranešta likus dviems savaitėms iki
festivalio.

Festivalis bus tiesiogiai transliuojamas Youtube ir Facebook kanaluose.

V. Dalyvio mokestis, paraiškos teikimas
Solistui – 7,00 Eur;
Ansambliui (kiekvienam dalyviui) – 5,00 Eur.
Jei mokinys dalyvauja festivalyje abiejose kategorijose – kaip solistas ir kaip ansamblio narys –
mokamas 1 – solisto – mokestis.
Dalyvio mokestį pervesti į Kėdainių muzikos mokyklos sąskaitą LT557044060008074455,
AB SEB bankas. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti festivalio pavadinimą, dalyvio vardą,
pavardę, mokyklos pavadinimą. Dalyviui neatvykus, paramos mokestis negrąžinamas. Kelionės
išlaidas apmoka patys festivalio dalyviai.

Dalyviai, pateikdami anketą, sutinka, kad jų nuotraukos ir vaizdo įrašai bus naudojami festivalio
viešinimo tikslais.

Dalyvių paraiškas pateikti užpildant šias formas:
Solistams – https://forms.gle/xZKkxxbvDJRHqcLW8
Ansambliams – https://forms.gle/cE4NnkCHt544ka1SA

Anketą užpildyti iki 2022 m. kovo 11 d.

Jei nepavyksta įkelti mokėjimo kvito į pateiktą anketos formą, atsiųsti kvitą el. paštu
sokancios.stygos@kedmuzika.lt, nurodant mokyklą, dalyvio (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es).

VI. Organizacinis komitetas:
Festivalio koordinatoriai: Zita Smikienė, Aistė Dubinkaitė-Stankevičienė, Kėdainių muzikos
mokyklos styginių instrumentų skyriaus metodinės grupės mokytojai.

Kontaktiniai asmenys:
Aistė Dubinkaitė-Stankevičienė +37069316590, projektu.vadove@kedmuzika.lt
Zita Smikienė +37061482485