Prašome aptarti su vaikais pasirenkamojo (antrojo) instrumento lankymo ar atsisakymo galimybes, tikslingumą.
Balandžio mėn. lauksime prašymų (kas nori pasirinkti ar atsisakyti). Kas lieka ir toliau mokytis groti tuo pačiu pasirenkamuoju (antruoju) instrumentu, prašymo rašyti nereikia.
.