Norėdami atsidaryti užduotis, turite suvesti apsauginį kodą. Jį sužinoti galite iš savo teorinių dalykų ar specialybės mokytojų.

 

MUZIKOS ISTORIJA

4 KLASĖ

 

5 KLASĖ

 

 

6 KLASĖ

 

7 KLASĖ

            

 

SOLFEDŽIO

2 KLASĖ

 

ATSAKYMAI             ATSAKYMAI                 ATSAKYMAI

 

4 KLASĖ

 

ATSAKYMAI             ATSAKYMAI              ATSAKYMAI               ATSAKYMAI                 ATSAKYMAI                  ATSAKYMAI               ATSAKYMAI                 ATSAKYMAI

 

5 KLASĖ

  

ATSAKYMAI                ATSAKYMAI                  ATSAKYMAI            ATSAKYMAI               ATSAKYMAI               ATSAKYMAI               ATSAKYMAI                  ATSAKYMAI

 

6 KLASĖ

ATSAKYMAI                  ATSAKYMAI             ATSAKYMAI               ATSAKYMAI              ATSAKYMAI                ATSAKYMAI               ATSAKYMAI                  ATSAKYMAI